Sociëteit Rotterdam Maritiem

Kennis(sen) van zaken

Een sociëteit om uw kennis te vergroten en uw netwerk uit te breiden. Dat is de Sociëteit Rotterdam Maritiem. Een club van bedrijven, die op welke wijze ook als maritiem bedrijf (de bekende "natte" bedrijven) bij het Rotterdamse Havengebied zijn betrokken.

Dus bent u zakelijk actief in de Rotterdamse Haven op maritiem gebied, dan bent u welkom. Daar wij onze onderlinge expertise willen vergroten, ten behoeve van de deelnemende bedrijven onder elkaar, maar ook voor de gehele uitstraling van de Rotterdamse haven, benadrukken wij dat alleen bedrijven in de genoemde sector lid kunnen worden.

Uiteraard krijgt u de ruimte om uw bedrijf op onze site te presenteren. Onder ‘Leden’ staan alle deelnemers keurig vermeld.

Wilt u uw bedrijf presenteren aan de overige leden? Dat kan. Neem hiervoor contact op met de sociëteit: info@societeitrotterdammaritiem.nl

Met inmiddels al ruim 85 leden, gaan we gestaag naar ons doel: zo’n 100 leden. Dat houdt de zaken overzichtelijk en zo kunnen we maximaal van elkaars kennis en expertise profiteren.

In 2017 vierde de SRM haar 5-jarig bestaan, met een eenmalig SRM Magazine hebben we onze sociëteit onder de aandacht gebracht in de Rotterdamse haven en laten zien waar we voor staan! Tevens een mooie gelegenheid voor onze leden om hun bedrijf in de spotlight te zetten. Meer informatie over het SRM Magazine is te verkrijgen via info@societeitrotterdammaritiem.nl.

Interesse om lid te worden van de Sociëteit? Meld u aan en dan zien we u op de volgende bijeenkomst!

Namens de sociëteit, de initiatiefnemers:

Jan Saarloos,
j.saarloos@simonbv.com
Hans Schutte,
schutte.hans@deme-group.com
Maurice Krul,
krul@wsmit.com